Ymaelodi

Mae dod yn aelod o Llesiant Rhieni Sengl yn golygu eich bod yn ymuno â chriw tosturiol, rhagweithiol a chadarnhaol o rieni sengl sy'n cynyddu o un dydd i'r llall. Rydym yn cael ein rhedeg gan rieni sengl, a pho fwyaf sydd gennym, mwya'n byd y gallwn dyfu a dangos angen ac awydd am y gwasanaethau rydym yn eu cynnig.

Byddwch yn cael mynediad at y blogiau, y flogiau a'r podlediadau ar gyfer rhieni sengl a mwy. A byddwch yn gallu gweld y digwyddiadau a'r cyfarfodydd sy'n cael eu cynnal yn eich ardal.

Mae'n syml ac yn hawdd cofrestru ac yn sicrhau bod Llesiant Rhieni Sengl yn parhau i fod yn grŵp diogel a dymunol i fod yn rhan ohono. Gofynnir eich bod yn rhiant sengl a'ch bod yn mynd i gadw at ganllawiau'r grŵp. A dyna ni!

Rhoi arian

Mae eich arian chi'n golygu y gallwn barhau i wneud ein gwaith pwysig sy'n newid bywydau rhieni sengl a'u teuluoedd.

Cofrestru / Mewngofnodi