Gwirfoddolwyr

Rydym yn cael ein rhedeg yn gyfan gwbl gan rieni sengl. Rydym eisiau i hyn barhau, ac wrth i ni dyfu, rydym eisiau cyrraedd mwy o rieni sengl o bob cwr o Gymru, rydym angen eich cymorth fel gwirfoddolwyr. Rydym yn annog pob rhiant cysylltiedig i rymuso ac ysgogi rhieni sengl eraill i gymryd rhan hefyd. Rydym yn teilwra rôl wirfoddol i'r hyn rydych eisiau ei gyflawni, bylchau yn eich CV neu feysydd yr ydych eisiau eu harchwilio. Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau rheolaidd a chyfarfodydd i wirfoddolwyr er mwyn iddynt lywio cyfeiriad Llesiant Rhieni Sengl.

Ein prif rôl ar gyfer gwirfoddolwyr yw bod yn Arweinydd Cerdded ar gyfer y teithiau cerdded. Rydym eisiau gweld cymaint â phosibl o deithiau cerdded yn cael eu trefnu ar hyd a lled Cymru, a gweld pawb yn archwilio ein gwlad brydferth gyda'i gilydd.

Fel Arweinydd Cerdded, byddwch yn gwneud y canlynol:

  • Cael hyfforddiant llawn, lle bynnag y credwch fod bylchau, cymorth cyntaf ac ati

  • Bod yn rhan o gymuned wirfoddol hyfryd

  • Gallu cwrdd â rhieni sengl tebyg yn eich ardal

  • Lledaenu'r neges o dosturi a grymuso, gan ganolbwyntio ar lesiant. Drwy hybu cerdded ar gyfer llesiant

  • Rhoi adborth ar faint o gamau rydych wedi'u cyflawni yn eich ardal

  • Rhannu lluniau a llwybrau teithiau cerdded newydd yr ydych wedi'u darganfod yn eich ardal  

 

Gwirfoddolwr y mis

Yn Llesiant Rhieni Sengl, rydym wrth ein boddau yn dathlu llwyddiannau ein gwirfoddolwyr a'r pethau anhygoel y maen nhw'n eu gwneud. Mae pob un ohonynt yn ein hysbrydoli ac yn bobl anhygoel i ni, a nhw sy'n cadw'r olwynion i droi yn Llesiant Rhieni Sengl.  Gwirfoddolwr y mis ar gyfer y mis hwn yw...

_DSC2016.jpg
 

Gwneud cais i fod yn wirfoddolwr

Enw *
Enw
Ydych chi'n rhiant sengl? *
_DSC2020.jpg